Wyjazd do Chin dla wielu jest podróżą życia. Jednak ten orientalny kraj rządzi się swoimi prawami, w związku z czym przed wyjazdem należy zadbać o dopełnienie szeregu formalności. W moim przypadku historia z pomysłem wyjazdu do kraju orientu zaczęła się od pytania, czy do Chin potrzebna jest wiza? Oczywiście, że tak! Jak i gdzie ją załatwić, odpowiem w niniejszym artykule.

Rodzaje wiz do Chin

Wiza chińska występuje w wielu rodzajach, których dokładny opis i klasyfikacja zamieszczona jest na stronie internetowej Chińskiej Republiki Ludowej.

Wizy turystyczne

Planując wakacje w kraju orientu, przede wszystkim musimy poszukać informacji dotyczących odpowiednich formalności w zakładce Chiny wiza turystyczna. Specyfika tej wizy pozwala na 1 lub 2 wyjazdy do Chin nieprzekraczające 30 dni każdy. Wiza ta ważna jest od 3 do 6 miesięcy do czasu jej wydania.

Wiza pracownicza

Wyjazd związany z podjęciem pracy zarobkowej wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o wydanie wizy pracowniczej. O ten typ wizy muszą się ubiegać nie tylko pracownicy, ale również osoby podejmujące staż czy praktyki. Wiza ta jest ważna przez okres 3 miesięcy od jej wydania.

Wiza biznesowa

Jest to specyficzny rodzaj wizy dedykowany osobom wybierającym się do Chin w celu wzięcia udziału w rozmowach biznesowych, spotkaniach z kontrahentami czy targach jako wystawcy. Wyróżnia się dwa typy te wizy. Pierwszy umożliwia 1 lub 2 wjazdy na terytorium Chin trwające nie dłużej niż 30 dni każdy. Drugi typ wizy pozwala na nieograniczoną ilość wjazdów nie przekraczających okresu 180 lub 365 dni. Wiza ta jest ważna przez pół roku lub rok.

Wiza naukowa

Jak sama nazwa wskazuje, wiza jest dedykowana osobom wjeżdżającym na teren Chin w szeroko pojętych celach naukowych. Pozwala na 1 wjazd do kraju nie przekraczający 30 dni i jest ważna 3 miesiące od daty jej wydania.

Formalności

Przejdźmy do centrum problemu. Wiza do Chin – jak załatwić? Wbrew moim obawom, nie okazało się to tak skomplikowane. Osobiście skorzystałam z oferty biura pośredniczącego w załatwieniu wizy, w związku z czym do moich zadań polegało wypełnienie wniosku wizowego, opłacenie go i uiszczenie wynagrodzenia dla biura oraz dostarczenie odpowiednich zdjęć. Jednakże procedurę tą można załatwić samodzielnie w Chińskim Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych w Warszawie lub w konsulacie Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku.

Dokumenty

Do uzyskania wizy Chińskiej potrzebujemy paszport ważny minimum 6 miesięcy w momencie składania wniosku. Wraz z wypełnionym wnioskiem przedkładamy kopię pierwszej strony paszportu, jedno zdjęcie paszportowe, a nadto potwierdzenie rezerwacji hoteli na okres ubiegania się o wizę oraz potwierdzenie rezerwacji biletów lotniczych do i z Chin.
Do uzyskania wizy biznesowej potrzebujemy dodatkowo dowód udziału w targach lub zaproszenie od chińskiej firmy, ewentualnie zaproszenie od władz chińskiej prowincji.

Koszt wizy

Centrum Wizowe lub konsulat pobierają opłaty za wydanie wizy do Chin w wysokości od 260 zł. Opłata zależna jest od trybu wydania wizy (tryb ekspresowy jest kosztowniejszy). Ponadto, jak wspomniałam wcześniej, biura pośredniczące pobierają wynagrodzenie, zatem chcąc skorzystać z ich usług, warto rozeznać się w ich ofertach.

Czas wyrobienia wizy do Chin

Po złożeniu wniosku należy poczekać na jego rozpatrzenie. W trybie zwykłym czas ten wynosi między 3 a 4 dni robocze (wydanie mojej wizy trwało 3 dni). Wiza chińska w trybie ekspresowym to czas oczekiwania między 2 a 3 dni.

Rady

Składając wniosek należy rozeznać się w kalendarzu świąt i dni wolnych, co znacznie opóźnia procedurę. Pamiętajmy, że konsulat nie pracuje w czasie polskich świąt i niektórych chińskich, w tym Chiński Nowy Rok (zamknięcie na około 2 tygodnie), Święto Pracy (tygodniowy przestój), rocznica powstania ChRL i Święto Środka Jesieni (zamknięcie na tydzień).

Jednocześnie pamiętajmy, że niezależnie od poprawności złożenia wniosku, ośrodek rozpatrujący go może odmówić wydania wizy lub zmienić ilość wjazdów lub czas ważności nie podając przyczyny swojej decyzji.

Zależy pamiętać, że wyjazd do specjalnych stref administracyjnych administracyjnych Chin do których należą m. in. Hongkong i Makao na okres nie przekraczający 90 dni nie wymaga wizy. Jest to odstępstwo obowiązujące wyłącznie w przypadku, w którym nie planujemy podróżować po innych terenach kraju. W przeciwnym wypadku, jeśli planujemy pobyt w Chińskiej Republice Ludowej, wyjazd do specjalnych stref administracyjnych z wizytą i powrót na terytorium ChRL potrzebujemy dwukrotną lub wielokrotną wizę, bowiem wyjazd na te terytoria traktowany jest jako opuszczenie granic Chińskiej Republiki Ludowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here